Visual

Schuldenwijzer

SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) nodigt u uit de website over Schuldenwijzer te bezoeken. SNG is de beheerder van de website. De website is vooral bedoeld om u informatie te verstrekken over Schuldenwijzer. SNG hecht grote waarde aan de bescherming van (persoons)gegevens. Voor wat betreft de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het bezoeken van de website is SNG ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). SNG houdt van de bezoeker algemene bezoekgegevens bij. Dit zijn technische loggegevens zoals uw IP-adres, tijdstip van bezoek, browsergegevens en welke pagina’s er zijn opgevraagd. Dit gebeurt voor technisch noodzakelijke redenen en optimalisatie van de site. SNG heeft een ‘gerechtvaardigd belang’ om uw gegevens te verwerken (rechtsgrond). De bewaartermijn van deze gegevens bedraagt zes maanden. Daarna verwijdert SNG de gegevens. Daarnaast worden cookies geplaatst. Het gaat om cookies die SNG plaatst vanwege functionele redenen. SNG heeft een 'gerechtvaardigd belang' om deze gegevens te verwerken (rechtsgrond). SNG behandelt uw gegevens in alle gevallen vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG. Tot slot wijst SNG u op uw volgende rechten onder de AVG: het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing of beperking van de persoonsgegevens, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. U kunt op elk moment op deze site de op dat moment geldende privacyverklaring raadplegen. De verklaring is voor het laatst aangepast op: 22 november 2018.