Privacyverklaring Schuldenwijzer

Je bent van harte welkom op de website over Schuldenwijzer. De website is vooral bedoeld om je informatie te geven over Schuldenwijzer.

Schuldenwijzer is een platform en (geregistreerde) handelsnaam van SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders).

Schuldenwijzer vindt het belangrijk je te vertellen hoe Schuldenwijzer met verschillende soorten persoonsgegevens omgaat. Voor de persoonsgegevens die Schuldenwijzer verwerkt zoals onder de kopjes hieronder beschreven, is Schuldenwijzer 'verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hieronder lees je welke persoonsgegevens Schuldenwijzer gebruikt, waarom en hoe lang Schuldenwijzer de gegevens bewaart.

Meer over privacy bij het platform Schuldenwijzer lees je op https://mijn.schuldenwijzer.nl/. Schuldenwijzer behandelt je gegevens in alle gevallen vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywet AVG.

Wijzigingen in deze verklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring staat altijd op deze site. De verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 30 juli 2019.

Bezoek www.schuldenwijzer.nl

Schuldenwijzer houdt van de bezoeker algemene bezoekgegevens bij. Dit zijn technische loggegevens zoals je IP-adres, tijdstip van bezoek, browsergegevens en welke pagina’s er zijn opgevraagd. Dit gebeurt voor technisch noodzakelijke redenen en optimalisatie van de site. Schuldenwijzer heeft een ‘gerechtvaardigd belang’ om je gegevens te verwerken (rechtsgrond). De bewaartermijn van deze gegevens is zes maanden. Daarna verwijdert Schuldenwijzer de gegevens.

Daarnaast plaatst Schuldenwijzer functionele cookies om de website goed te kunnen laten werken. Een deel van deze cookies (naam: JSESSIONID) worden na afsluiten van de browser automatisch verwijderd. Een ander deel van deze cookies (naam: 'cookieconsent_status) blijven een jaar bewaard. Je kunt deze cookies tussentijds verwijderen via de instellingen van je browser.

Alle cookies worden geplaatst vanwege een ‘gerechtvaardigd belang’ (rechtsgrond).

Toesturen persoonsgegevens (via contactformulier)

Je kunt via het contactformulier persoonsgegevens toesturen aan Schuldenwijzer. Zo kun je je e-mailadres opgeven. Schuldenwijzer heeft een 'gerechtvaardigd belang' om de gegevens die je toestuurt te gebruiken (rechtsgrond). Je kunt op elk moment bij Schuldenwijzer aangeven dat je niet meer wilt dat je gegevens gebruikt worden.

Als je persoonsgegevens toestuurt aan Schuldenwijzer, gebruikt Schuldenwijzer de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt toegestuurd. Schuldenwijzer bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de afhandeling van het bericht en/of zo lang als nodig is om contact met je te onderhouden. Schuldenwijzer verwijdert de toegestuurde persoonsgegevens na maximaal één jaar.

Voor organisaties geldt bovendien dat wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, invulling van je naam en een contactgegeven nodig zijn zodat Schuldenwijzer contact met je kan hebben.

Wanneer tussen een organisatie en Schuldenwijzer een samenwerking en/of overeenkomst tot stand komt, zal Schuldenwijzer nader informeren over hoe Schuldenwijzer met de persoonsgegevens omgaat.

Je rechten

Je hebt de volgende rechten onder de privacywet AVG: recht op inzage, wijziging (rectificatie), wissing of beperking van de persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Ook heb je het recht tegen de verwerking bezwaar te maken.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact: www.schuldenwijzer.nl/contact