Visual

Schuldenwijzer

Schuldenwijzer
Nieuws

5dec

Verslag Expertmeeting

Tijdens een goed bezochte expertmeeting op 29 november 2018 bogen onder meer ministeries, wetenschappers, schuldhulpverleners, uitvoeringsinstanties en ondernemers zich over Schuldenwijzer. Conclusie: Schuldenwijzer kan de schuldenaanpak in Nederland effectiever maken maar de plannen roepen ook nog vragen op.

Lees verder
Schuldenwijzer
8nov

Expertmeeting

Op donderdagmiddag 29 november 2018 vindt in het NH Hotel te Den Haag een expertmeeting plaats over Schuldenwijzer. Het is een interactieve bijeenkomst met een presentatie van het concept Schuldenwijzer en een toelichting op de concrete stappen die gezet zijn. Genodigden zijn onder meer ministeries, wetenschappers, schuldhulpverleners en schuldeisers. Van de aanwezigen met ieder hun eigen expertise wordt feedback gevraagd waarmee Schuldenwijzer beter en kansrijker gemaakt kan worden.

Schuldenwijzer
5nov

Samenvattende uitleg Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Ook schuldhulpverlenende instanties en gerechtsdeurwaarders kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar. Met het totaaloverzicht van Schuldenwijzer kan sneller schuldhulp worden verleend. Daarmee wordt rust voor de schuldenaar gecreëerd en worden verhogende kosten van incasso voorkomen.

Lees verder
Schuldenwijzer
Schuldenwijzer

Neem contact op voor vragen

Indien u vragen heeft over Schuldenwijzer kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.