Nieuws

21jun

Inloggen op Mijn Schuldenwijzer vanaf 20 juni 2019 mogelijk!

Schuldenwijzer is gelanceerd! Op 20 juni 2019 was het zover. Tijdens de Ledenraad van de KBvG is Schuldenwijzer gelanceerd.

De aanwezigen bestaande uit gerechtsdeurwaarders, sponsoren, afvaardiging van het ministerie van JenV en andere aanwezigen reageerden enthousiast.

Lees verder
Schuldenwijzer
17jun

Wat is Schuldenwijzer?

Schuldenwijzer is een platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden.

Ook schuldhulpverlenende instanties en gerechtsdeurwaarders kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.

Met het totaaloverzicht van Schuldenwijzer kan sneller schuldhulp worden verleend. Daarmee wordt rust voor de schuldenaar gecreëerd en worden verhogende kosten van incasso voorkomen.

Lees verder
Schuldenwijzer
5dec

Verslag Expertmeeting

Tijdens een goed bezochte expertmeeting op 29 november 2018 bogen onder meer ministeries, wetenschappers, schuldhulpverleners, uitvoeringsinstanties en ondernemers zich over Schuldenwijzer. Conclusie: Schuldenwijzer kan de schuldenaanpak in Nederland effectiever maken maar de plannen roepen ook nog vragen op.

Lees verder
Schuldenwijzer
8nov

Expertmeeting

Op donderdagmiddag 29 november 2018 vindt in het NH Hotel te Den Haag een expertmeeting plaats over Schuldenwijzer. Het is een interactieve bijeenkomst met een presentatie van het concept Schuldenwijzer en een toelichting op de concrete stappen die gezet zijn.

Genodigden zijn onder meer ministeries, wetenschappers, schuldhulpverleners en schuldeisers. Van de aanwezigen met ieder hun eigen expertise wordt feedback gevraagd waarmee Schuldenwijzer beter en kansrijker gemaakt kan worden.

Schuldenwijzer