Visual

Schuldenwijzer

Wat is Schuldenwijzer?
Bekijk de video.

Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Ook schuldhulpverlenende instanties, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.

Met het totaaloverzicht van Schuldenwijzer kan sneller schuldhulp worden verleend. Daarmee wordt rust voor de schuldenaar gecreëerd en worden verhogende kosten van incasso voorkomen.

Wat is Schuldenwijzer?

De aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland blijft onverminderd om de aandacht van alle betrokken partijen vragen. Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens (een risico op) schulden.

Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden.

Aanstaande expertmeeting

Op donderdagmiddag 29 november 2018 vindt in het NH Hotel te Den Haag een expertmeeting plaats over Schuldenwijzer. Het is een interactieve bijeenkomst met een presentatie van het concept Schuldenwijzer en een toelichting op de concrete stappen die gezet zijn.

Genodigden zijn onder meer ministeries, wetenschappers, schuldhulpverleners en schuldeisers.

Schuldenwijzer

Neem contact op voor vragen

Indien u vragen heeft over Schuldenwijzer kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

De ontwikkeling en het onderhoud van Schuldenwijzer wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende organisaties:

SNG KBvG Ambrero Software

De volgende organisaties zijn actief betrokken bij de realisatie van Schuldenwijzer:

SNG KBvG Ambrero Software