Wie helpt al mee?

Wat is Schuldenwijzer?

Schuldenwijzer is een platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Ook schuldhulpverlenende instanties, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.


Met het totaaloverzicht van Schuldenwijzer kan sneller schuldhulp worden verleend. Daarmee wordt rust voor de schuldenaar gecreëerd en worden verhogende kosten van incasso voorkomen.

Wie helpt al mee? (Klik om te vergroten)

Bekijk de video

Laatste berichten

Inloggen op Mijn Schuldenwijzer vanaf 20 juni 2019 mogelijk!

Schuldenwijzer is gelanceerd! Op 20 juni 2019 was het zover. Tijdens de Ledenraad van de KBvG is Schuldenwijzer gelanceerd.

De aanwezigen bestaande uit gerechtsdeurwaarders, sponsoren, afvaardiging van het ministerie van JenV en andere aanwezigen reageerden enthousiast.

Wat is Schuldenwijzer?

Schuldenwijzer is een platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden.

Ook schuldhulpverlenende instanties en gerechtsdeurwaarders kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.

Met het totaaloverzicht van Schuldenwijzer kan sneller schuldhulp worden verleend. Daarmee wordt rust voor de schuldenaar gecreëerd en worden verhogende kosten van incasso voorkomen.

Verslag Expertmeeting

Tijdens een goed bezochte expertmeeting op 29 november 2018 bogen onder meer ministeries, wetenschappers, schuldhulpverleners, uitvoeringsinstanties en ondernemers zich over Schuldenwijzer. Conclusie: Schuldenwijzer kan de schuldenaanpak in Nederland effectiever maken maar de plannen roepen ook nog vragen op.

Strategische partners

De volgende organisaties zijn actief betrokken bij de realisatie van Schuldenwijzer:

SNG KBvG Stratech

Sponsoren

De ontwikkeling en het onderhoud van Schuldenwijzer wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende organisaties:

SNG KBvG Ambrero Software KPN